A Round Table Hungary céljai

Az „Átvenni, alkalmazni, jobbítani” (adopt, adapt, improve) hármas jelszavának szellemében az RTH különösen az alábbi célok elérésére törekszik:

  • fiatal emberek közötti barátság elmélyítése találkozók és szakmai tapasztalataik kicserélése révén;
  • annak tudatosítása, hogy az egyénnek kötelessége a közösség szolgálata;
  • a rászorulók támogatása;
  • magas szintű etikai értékek érvényesítése a szakmai, a közösségi és a magánéletben egyaránt;
  • kapcsolatok létesítése és ápolása más országok Round Table szervezeteivel es tagjaival;
  • a Round Table mozgalom erősítése és elterjesztése Magyarországon.

 

A Round Table Hungary elvei

  • politikamentesség;
  • világnézeti es vallási semlegesség;
  • diszkriminációmentesség;
  • valamennyi fizikai es szellemi foglalkozás fontosságának és egyenrangúságának elismerése.

Budapest, 1990.10.27.